Happy-Junior-Happy-English-School

Happy Junior

Angielski dla uczniów klas 1-3

W tej grupie wiekowej kładziemy nacisk na solidne podstawy posługiwania się językiem angielskim. Uczniowie, przy pomocy ciekawych materiałów dydaktycznych, uczą się praktycznego wykorzystania języka angielskiego w życiu codziennych. W Happy English lektorzy indywidualnie podchodzą do możliwości i potrzeb każdego ucznia. Dzięki temu proces nauki języka obcego przebieg w najbardziej komfortowy i efektywny sposób.

Co oferujemy?

Otwarcie na poznawanie języka angielskiego
Ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji
Współpraca w grupach
Pełne wsparcie ze strony nauczyciela
Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych

Informacje o grupie

Wiek

klasy 1-3

Godziny

2 x 45min

Cena

240zł / mies.

Grafik

2 razy w tygodniu

Aktualności

Happy Easter to You All

W tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne uczniowie Happy English Rzeszów tworzyli piękne projekty wielkanocne oraz wykorzystywali poznane słownictwo w

Nauka godzin i zegara

What time is it ? Nauka godzin i zegara po angielsku jest bardzo przydatna. W naszej szkole, aby